ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 500, 300