ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ

■ Υλικό: Πολυαιθυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα (σκληρή ρητίνη πολυαιθυλενίου).
■ Μέθοδος παραγωγής: Rotation. Το αντικείμενο είναι μονοκόμματο (χωρίς ραφές).
■ Χρήσεις: Μεταφορά κρασιού και οποιωνδήποτε άλλων υγρών.
■ Χρώματα: Τερακότα. Δυνατότητα παραγωγής σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

400, 240, 220, 130, 80, 50, 30