ΒΥΤΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 500, 300

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΒYTIA
capacity - χωρητικότητα (It)

4000, 3000, 2500, 2000, 1500, 1250, 1000, 750, 500