ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ

■ Υλικό: Πολυαιθυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα και χημικά (σκληρή ρητίνη πολυαιθυλενίου).
■ Μέθοδος παραγωγής: Rotation. Το αντικείμενο είναι μονοκόμματο (χωρίς ραφές).
■ Χρήσεις: Εναποθήκευση (και μεταφορά):
• νερού, λαδιού, γάλακτος και οποιωνδήποτε άλλων πόσιμων υγρών
• πετρελαίου και χημικών.
■ Χρώματα: Λευκό, μαύρο, μπλε. Δυνατότητα παραγωγής σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 500, 300