ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ

ΚΥΛΙΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 300, 1000, 1500, 2000, 500

Length - Μήκος

1120, 1400, 1440, 1840, 2000, 2030, 970

Width - Πλάτος

1080, 1200, 1270, 1380, 750, 880

height- Ύψος (mm)

1090, 700, 920, 1250, 1010