ΚΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 750, 700, 650, 500, 300