ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

220, 190, 150, 125, 200 pepper, 190 pepper

ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

78, 20, 8, 5, 3.3

ΜΠΙΤΟΝΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

28, 23.5, 21

ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

400, 240, 220, 130, 80, 50, 30

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
capacity - χωρητικότητα (It)

7000, 6000, 5000, 4000, 2600, 2500, 1600, 1500, 1000, 750, 650

ΚΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 750, 700, 650, 500, 300

1 2