ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΤΟΝΙΑ

ΜΕΣΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

78, 20, 8, 5, 3.3

SHAPE OF BARELL

ROUNDED, SQUARE

ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
capacity - χωρητικότητα (It)

60, 30

outer diameter - Εξωτερικη Διάμετρος (mm)

299, 398

ΒΑΡΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
capacity - χωρητικότητα (It)

220, 200, 190, 130, 80

outer diameter - Εξωτερικη Διάμετρος (mm)

395, 495, 555, 580, 585

filling diameter- Στόμιο (mm)

465, 385, 370, 295

add ons

no add ons, with handles

SHAPE OF BARELL

ROUNDED, tapered

ΜΠΙΤΟΝΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

21, 23.5, 28