ΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

■ Σχεδιάστηκαν ειδικά για αλιευτικά. Επίσης κατάλληλα για κρέατα, αλλαντικά, πουλερικά κ.λπ.
■ Στοιβάζονται το ενα πάνω στο άλλο (όταν είναι γεμάτα), και το ένα μέσα στο άλλο (όταν είναι άδεια). Ο όγκος 10 γεμάτων αντιστοιχεί σε 30 άδεια (εξαιρετική ευκολία μεταφοράς/αποθήκευσης).
■ Χρησιμοποιούνται και διάτρητα.