ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
capacity - χωρητικότητα (It)

7000, 6000, 5000, 4000, 2600, 2500, 1600, 1500, 1000, 750, 650

ΚΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
capacity - χωρητικότητα (It)

2500, 2000, 1500, 1000, 750, 700, 650, 500, 300