ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

220, 190, 150, 125, 200 pepper, 190 pepper