ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ

■ Κατάλληλα για μεταφορές προϊόντων πάσης φύσης, φρούτων και λαχανικών.
■ Ειδικά κατασκευασμένα ώστε να είναι ασφαλή κατά το στοίβαγμα (το cva πάνω στο άλλο) και να μη γλιστρούν.