ΨΗΛΑ ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ

■ Κατάλληλα για μεταφορά νωπών καπνόφυλλων, προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και υφασμάτων, ενδυμάτων κ.λπ.
■ Στοιβάζονται το ενα μέσα στο άλλο (όταν είναι άδεια) και
περιστρέφοντάς τα κατά 180°, το ένα πάνω στο άλλο (όταν είναι
γεμάτα). Ο όγκος 4 γεμάτων ισοδυναμεί με 8 άδεια.