ΨΗΛΑ ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ

ΨΗΛΑ ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ (2002)
Length - Μήκος

640

Width - Πλάτος

540

height- Ύψος (mm)

673