ΚΑΦΑΣΙΑ

ΚΑΦΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ(2501)
Length - Μήκος

765

Width - Πλάτος

495

height- Ύψος (mm)

140

ΚΑΦΑΣΙΑ ΓΙΑ ΨΑΡΑΓΟΡΕΣ
Length - Μήκος

655

Width - Πλάτος

460

height- Ύψος (mm)

155

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ(2001)
Length - Μήκος

530

Width - Πλάτος

348

height- Ύψος (mm)

310

ΨΗΛΑ ΚΩΝΙΚΑ ΚΑΦΑΣΙΑ (2002)
Length - Μήκος

640

Width - Πλάτος

540

height- Ύψος (mm)

673