ΜΠΙΤΟΝΙΑ

ΜΠΙΤΟΝΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

21, 23.5, 28