ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

400, 240, 220, 130, 80, 50, 30