ΜΠΙΤΟΝΙΑ
capacity - χωρητικότητα (It)

28, 23.5, 21