ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ

ΚΡΑΣΣΟΒΑΡΕΛΑ
capacity (It)

240, 400, 50, 220, 130, 80, 30

LENGTH

120, 50, 59, 67, 78, 90, 96

WIDTH

30, 36, 45, 54, 60, 63, 71

height (mm)

42, 48, 51, 57, 68, 77, 78