ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΡΚ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΡΚ
capacity (It)

800, 1000

height (mm)

1300, 1330, 1080, 910, 890

SHAPE OF BARELL

ROUNDED, tapered