ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΒΥΤΙΑ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity (It)

2500, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 4000, 500, 750

LENGTH

1120, 1400, 1440, 1840, 2000, 2030, 970

WIDTH

1080, 1200, 1270, 1380, 750, 880

height (mm)

1270, 1390, 1420, 1470, 1840, 1080, 800, 980

filling diameter (mm)

210, 400

outer diameter (mm)

1000, 1090, 1190, 1250, 1280, 1470, 1800