ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ

ΚΥΛΙΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity (It)

2500, 300, 1000, 1500, 2000, 500

LENGTH

1120, 1400, 1440, 1840, 2000, 2030, 970

WIDTH

1080, 1200, 1270, 1380, 750, 880

height (mm)

1090, 700, 920, 1250, 1010