ΚΥΛΙΔΡΙΚΑ ΒΥΤΙΑ

ΚΥΛΙΔΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΥΤΙΑ
capacity (It)

2500, 300, 1000, 1500, 2000, 500

LENGTH

1120, 1400, 1440, 1840, 2000, 2030, 970

WIDTH

1080, 1200, 1270, 1380, 750, 880

height (mm)

1090, 700, 920, 1250, 1010

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΒΑΡΕΛΙΑ
capacity (It)

2500, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 4000, 500, 750

LENGTH

1120, 1400, 1440, 1840, 2000, 2030, 970

WIDTH

1080, 1200, 1270, 1380, 750, 880

height (mm)

1270, 1390, 1420, 1470, 1840, 1080, 800, 980

filling diameter (mm)

210, 400

outer diameter (mm)

1000, 1090, 1190, 1250, 1280, 1470, 1800