ΒΑΡΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΒΑΡΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
capacity (It)

220, 200, 190, 130, 80

outer diameter (mm)

395, 495, 555, 580, 585

filling diameter (mm)

465, 385, 370, 295

add ons

no add ons, with handles

SHAPE OF BARELL

ROUNDED, tapered